O nama
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti

O NAMA

Pravni prednik Union banke d.d. Sarajevo osnovan je davne 1955. godine i to kao filijala Jugoslovenske banke za spoljnu trgovinu, a reorganizacijom poslovanja početkom 1990. godine, Banka postaje samostalna finansijska institucija pod nazivom Jugobanka Jubbanka d.d. Sarajevo.

Krajem 1992. godine,  Banka mijenja naziv u  Union banka d.d. Sarajevo, pod kojim nazivom posluje i danas.

U ratnom periodu  Banka je pretrpila neprocjenjivu štetu, ali je velikim zalaganjem, prvenstveno svih uposlenih, uspjela pronaći svoje mjesto na tržištu.

Značajne promjene su evidentne od 2012. godine kada započinju aktivnosti na modernizaciji poslovanja. U Upravu Banke dolaze mladi i iskusni kadrovi, kreira se nova misija, vizija i korporativne vrijednosti. Postavljena je dugoročna poslovna strategija razvoja, ali i novi vizuelni identitet koji nastaje u saradnji sa akademskom zajednicom BiH.

U godinama koje slijede, renoviraju se poslovne jedinice širom FBiH, širi se poslovna mreža, a kao kruna započetih promjena je i promjena adrese sjedišta i nova poslovna zgrada Union banke, kojom je zaokružena priča o korporativnom identitetu Banke.

Danas, Union Banka d.d. Sarajevo djeluje kao jedina komercijalna banka u većinskom državnom vlasništvu u BiH, čija je misija izgradnja razvojno orijentisane komercijalne banke sa širokim spektrom kvalitetnih bankarskih usluga koje odgovaraju stvarnim potrebama  naših klijenata.

Broj poslovnih jedinica: 4 podružnice i 9 ekspozitura
Interni revizor: Azemina Smailbegović
Dioničari: Federalno ministarstvo finansija/financija (97,05 %) i drugi manji dioničari.